Chống Sét Polymer TE

Nội dung chi tiết

Chống sét trạm – Bowthorpe (TE)

stt Mô tả
Chống sét 420kV, gốm, đế cách điện, đồng hồ đếm sét, TE
Chống sét 192kV, gốm, đế cách điện, đồng hồ đếm sét, TE
Chống sét 192kV, polymer, đế cách điện, đồng hồ đếm sét, TE